הישן מתחדש והחדש מתקדש
  www.dnoam.022.co.il
"דרכי נועם"
יום ג', ג’ בטבת תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
תפילה לחזן לפני התחזנות - גילוי דעת
18:31 (24/03/11) דן סתר

תפילה וגילוי דעת לחזן יהי רצון מלפניך, א-דני אלוהי ואלוהי אבותי, שתזכני להתחזן לפניך לשם שמים ושלא יעלה הרהור של גאווה בליבי, כי אין לי רצון בו. הריני רוצה לקיים את דרשת חכמיך (פסיקתא רבתי פסקה כה) "כַּבֵּד אֶת א-דני מֵהוֹנֶךָ" (משלי ג ט)- מקולך. ורצוני הוא שעל ידי קולי תתעורר יראת הרוממות אליך בלב השומעים אותי, ואזכה לקרב אותם אליך. ושאזכה גם אני להתקרב אליך על ידי התפילות ושלא יעכבו עוונותי את התפילה מלהתקבל לפניך. יהי רצון מלפניך שבזכות תפילותינו נזכה לעלות לרגל ולשורר לפניך, ושזכות זו תעמוד לנו למען לא יחמוד איש את ארצנו[1], ויתקיים בי הכתוב "יֶעֱרַב עָלָיו שִׂיחִי אָנֹכִי אֶשְׂמַח בַּה' " (תהלים קד לד). [1] וזו לשון חז"ל בפסיקתא רבתי ((איש שלום) פיסקא כה): "כבד ה' מהונך". דבר אחר: בקולך, שאם היה קולך נאה והיית יושב בבית הכנסת עמוד וכבד ה' בקולך. חייא בן אחותו של רבי אליעזר הקפר היה קולו נאה, והיה אומר לו: חייא בני עמוד וכבד את ה' ממה שחננך. נבות היה קולו נאה והיה עולה לירושלים, והיו כל ישראל מתכנסים לשמוע קולו. פעם אחת לא עלה, והעידו עליו אותם העדים בני בליעל (אבד) [ונאבד] מן העולם. מי גרם לו? על שלא עלה לירושלים בראיה לכבד את ה' ממה שחננו. למה? שכבר אמרה תורה: לא יחמוד איש את ארצך (שמות לד, כד) אימתי? בעלותך ליראות את פני ה' אלהיך (שם), ואילו עלה לא היה אובד נפשו בשביל חמדת כרמו. הערת העורך: אין זה סתם או 'במקרה' שכך אירע לנבות, אלא באו חז"ל להגיד כי ישנו קשר פנימי בין ארץ ישראל. תורת ארץ ישראל מורה לנו כי את כל הקניינים, בין היותר רוחניים, בין הגשמיים, יש לקדש למען עבודת ה' יתברך. ואם מועלים אנו בעבודה זו (כנבות, שלא קידש את קולו לשם שמים), אזי נלקחת ממנו הארץ, בין לחלקים, ובין לחלוטין. ונושא רחב הוא ואין המקום כאן להאריך.

 
 
בלוג "דרכי נועם"
הלכה
תפילה
אמונה ומידות
חינוך
שבת ומועדים
רבנים אורחים
קבצי שמע
שיעורים מוקלטים בוידיאו
משניות