הישן מתחדש והחדש מתקדש
  www.dnoam.022.co.il
"דרכי נועם"
יום א', כח’ באב תשע”ז
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
מתאים גם לחתן וכלה בסמוך לחתונתם

החיבור חולש על מספר מוקדים: ההיבטים ההלכתיים של הלכות תשמיש המיטה. ההיבטים הנפשיים של תשמיש המיטה. ההיבטים הגופניים של תשמיש המיטה. מצ"ב כתובת האתר "הרמוניה" בו משווקים מוצרים המסייעים ליחסי אישות בריאים ושמחים המותאמים לציבור החרדי והדתי (האתר מותאם גם למשתמשי אינטרנט רימון + אתרוג, כך שאין כל בעיה של פריצות וכדומה. בדוק):http://www.inharmony.co.il/ להלן 2 מכתבים שכתב לי הדיין הרב חנן אפללו שליט"א בנוגע לחיבור (בחודש סיוון תשע"ג): מכתב א':בס"דלכבוד הרב מח"ס "דבר סתר" נר"והעבירו לפני את החוברת של כת"ר ונהנתי מאוד מהניסוח והכתיבה הקולעת, ומצאתי שזכרתם את שיטתי בכמה דוכתי, וכיום ממש נדפס שו"ת אשר חנן חלק ח' שגם שם כתבתי בדינים אלו כפי מה שנשאלתי משומעי לקח'י וכדאי לעיין שם. ובאמת שיש עזובה גדולה בענינים אלו על אף שהוא חלק גדול מטהרת הבית היהודי וכנראה משום הצניעות שבדבר, ולפענ"ד זה לא נכון בדור שלנו וההיפך שיש להציע לפני הת"ח הרעיונות והיסודות בהלכה בענינים אלו כי כמעט כולם מכירים רק את הש"ע שע"פ רוב סתם להחמיר מתוך חסידות כי כאמור כלל הוא בידינו דהלכה כחכמים שאדם עושה באשתו מה שהוא רוצה.והרבה שמעתי שיש שמתלוננים על החוברת שלכם שכל מטרתה הוא רק להקל, וכיו"ב שאין לכתוב דברים כאלו על הכתב, ועוד כל מיני שמועות ותלונות מוזרות.אך אל תשים לב למערערים כי זה דרכם תמיד לבזות ולבקר את האחרים שלא מושכים בדעתם, ואני מציע שתמשיך בדרכך ההלכתית ותוציא עוד מהדורות בתוספת נופך על כל המסתעף מחיי האישות בבית היהודי, כי בסה"כ זהו זיכוי הרבים למי שאינו יודע ולמי שצריך לידע בענינים אלו. ודע שאותה התלונה המוחצת שאני תמיד שומע שאסור להעלות הדברים האלו על כתב וכיו"ב מוצאים עצמם שגם מהרהרים אחר הגמרא בכמה מקומות והרמב"ם ור"י והש"ע ושאר הראשונים שגם הם העלו את כל הענינים האלו על ספר ולכל אחד מישראל זה נגיש ומצוי וכמו שביארתי ע"ד ההשקפה כבר בספרי אש"ח ח"ו-ז (אה"ז סימן ס"ו-ס"ח), וזו שאלה שאין עליה תשובה לאף מחרחר ריב.וטוב עשית שלא כתבת הדינים מעצמך אלא רק שתלית שיש על מה לסמוך וכיו"ב ועוד יותר טוב שהחוברת בעילום שם כי כך חסכת לעצמך ביקורות ובזיונות של לחץ חברתי הידוע אצל המגזר החרדי שיודעים לעשות זאת היטב. עלה והצלח חנ"א ס"ט מכתב ב':ואותה הטענה שהוא כתב שמש"כ בספרנו הוא רק לחילונים ומתחזקים וכיו"ב זה ממש לא מדויק וההיפך כי דעתי תמיד נוחה בימינו ובזמנינו שאין הבדל בענינים אלו לצורך שמירת הקדושה והברית בין בעל"ת לחרדי מלידה או אברך ובן תורה או ת"ח גדול לכלום יש יצר הרע ולכולם יש תאוה רק שכל אחד והמינון שונה לאלו פחות ולאלו יותר ולכך אפילו הת"ח והבן תורה שרוצה או צריך לשנות מביאתו בדרך המותרת אין לגרוע ממנו מאומה כי הענין מסוכן מאוד והאומר אחרת אינו אלא כטומן ראשו בקרקע. הגם וישנם כמה דברים בדברי כת"ר בקונטרס שלו שאני מסתפק בהם ואף נוטה לחומרא וכגון ביאה שלא כדרכה בהוצאת זרע אע"פ שהבנתי מכת"ר את כל הסיבות והרעיונות שכתב מ"מ דעתי היא שבהלכה זו אי"צ לפתוח כל היריעה בכתב כי אפשר שלא כולם מבינים את הפרטים הדקים מתי מותר ומתי יש לאסור או להמנע כי בזה הרעיון אפשר שגובל בספק איסור מה"ת. אך זו רק דעתי בכתובים ולא בע"פ, כי בע"פ אני משיב מה שצריך עד הקולא הכי דקה שבדקין והכל כפי השואלים. למעט בשעת סכנה שאסור לאשה לשמש בנרתיקה וכבר כתבנו בספרי אש"ח ח"ו-ז' לענין זה כי אין הרבה מה לטעות בפרטים של ההיתר. ואיך שיהא מש"כ כת"ר גם על הלכה זו של דרך איברים "יש על מה לסמוך" הוא בכ"א דבר ראוי ונאמן, שמסתמא רק אלו שבאמת רוצים או תמיד רצו או חשבו לבקש עזרה בשינוי בענינים אלו ע"פ ההלכה הם הם שישמחו ע"כ ואשריך שעזרת להם, והאחרים ששומרים על שיטתם בקדושתם תמיד הענין לא ידבר עליהם, כך שאין נפ"מ בכל התלונה שהביאו עליכם שעכ"פ נראית כלקנטר ולא לחזק את הת"ח של ימינו. ברכה והצלחה ידידך חנ"א ס"ט

 
 
דרוש תורם לחיבורים
בלוג "דרכי נועם"
הלכה
תפילה
אמונה ומידות
חינוך
שבת ומועדים
רבנים אורחים
קבצי שמע
ייעוץ
שיעורים מוקלטים בוידיאו


יצירת קשר


Powered by 022.co.ilכניסה למשתמש רשום | הצטרף לרשימת תפוצה | תנאי שימוש | הקם אתר חינם | | RSS