הישן מתחדש והחדש מתקדש
  www.dnoam.022.co.il
"דרכי נועם"
יום ג', יד’ בחשון תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
דברי חיזוק ליהודי חוץ לארץ בעניין החובה הקדושה להתאזר בגבורת אומץ ולהצטרף למתגוררים בארץ הקודש.
16:50 (21/05/18) דן סתר

בס"ד אגרת ליהודים הגרים בחוץ לארץ אחיי היקרים תושבי חוץ לארץ, על אף שאיני מכירכם באופן אישי - נשמתי קשורה בנשמתכם, אך קשה עליה להיות רחוקה מכם מרחק כה רב. נולדתי בארץ, איני מכיר את קושי הניסיון לעזוב ארץ אותה אתה מכיר, ארץ בה נולדת, גדלת. ארץ אותה אתה מכיר - את שפתה, את מזגה, את נימוסיה, ולעבור לארץ אחרת, ארץ ישראל, "ארץ אשר אבניה ברזל". זוכר אני את אזהרת חכמינו זיכרונם לברכה "אל תדון אדם עד שתגיע למקומו", והרי לא הגעתי למקומכם, לכן איני דן אתכם אלא רק מבקש מכם ומתחנן אליכם: שובו בנים לארץ השם. בטוח אני שאינכם נשארים בחוץ לארץ בזדון לב, אלא רק מפני שקשה עליכם הפרידה מארץ מגוריכם, וכן מפני שאולי לא שמעתם על מעלת ארצנו הקדושה, ארץ ישראל. על כן, אזכיר בפניכם מספר מעלותיה של ארצנו הקדושה: הידעתם את האמור בתורה (דברים יא יב) "אֶרֶץ אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֶיךָ דֹּרֵשׁ אֹתָהּ תָּמִיד, עֵינֵי ה' אֱלֹהֶיךָ בָּהּ מֵרֵשִׁית הַשָּׁנָה וְעַד אַחֲרִית שָׁנָה"? ומי לא ירצה להיות תחת עיני ה' במקום תחת שרי אומות העולם שבשמים, דרכם מגיע השפע לאומות העולם? הידעתם את דברי הרמב"ם בשבח ארץ ישראל? וכך כתב הרמב"ם (הלכות מלכים ה י): "גדולי החכמים היו מנשקין על תחומי ארץ ישראל ומנשקין אבניה ומתגלגלין על עפרה, וכן הוא אומר (תהלים קב טו) "כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו"". ועוד אמר שם (הלכה יא): "אמרו חכמים כל השוכן בארץ ישראל עונותיו מחולין". אך ההלכה המפתיעה שאומר הרמב"ם היה ההלכה הבאה (הלכה יב): "לעולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה עובדי כוכבים ומזלות ואל ידור בחוצה לארץ, ואפילו בעיר שרובה ישראל". כידוע לכם, עיר שרובה עובדי כוכבים ומזלות אין מניין לא לתפילת שחרית, לא מנחה, לא ערבית, לא מוסף וגם לא נעילה... אך בכל זאת אומר לנו הרמב"ם: המגורים בארץ ישראל בין גויים עדיפים על פני מגורים בחוץ לארץ בין היהודים, לצד מוסדות יהודים - בית כנסת, בית מדרש, בית כנסת, מקווה ועוד. הידעתם אחי היקרים שארץ ישראל מחכה לכם, ורק לכם! לכבודכם מוציאה היא פירותיה בעין יפה - "וְאַתֶּם הָרֵי יִשְׂרָאֵל עַנְפְּכֶם תִּתֵּנוּ וּפֶרְיְכֶם תִּשְׂאוּ לְעַמִּי יִשְׂרָאֵל כִּי קֵרְבוּ לָבוֹא" (יחזקאל לו ח), לומר לכם: הגיע זמן הגאולה! באו וטלו בה חלק! (סנהדרין צח א) שמא תגידו, שמענו כי בארץ לא נותנים לחיות חיים יהודיים שלמים! תדעו כי שקר שמעתם, ובכל דור ודור קמים מרגלים אשר מדברים סרה על ארץ הקודש. ברוך ה' ארץ זו היא ארץ אשר "לֹא תֶחְסַר כֹּל בָּהּ" (דברים ח ט), ויש כאן חופש הפולחן והדת. שמא תגידו כי בארץ לא דנים כפי דין התורה! אמת, שלצערנו עוד לא הגענו לכך בשלמות, אך אשאל אתכם מכובדיי - היכן למדתם כי סיבה זו מספקת כדי לסרב לעלות לארץ? וכי בעת עלות עזרא ונחמיה לארץ דין התורה שלט בארץ? לא. נכנסו הם, ולאט לאט ביערו את העבודה הזרה והנהיגו את דין התורה. לכן, אדרבא, עלו אתם לארץ והכריעו את הכף לטובת הציבור שהתורה יקרה עבורו. שמא תגידו כי קשה לעזוב מקום עבודה בחוץ לארץ ולהתחיל מחדש בארץ - את האמת אין להכחיש. צודקים אתם. אך האם שמתם לב לנוסח ברכת המזון שברכתם בשבת האחרונה? שם אמרתם "כי הוא אל זן ומפרנס לכל", כן... גם בארץ. האם קראתם את דברי חכמים שאמרו (ביצה טז א) כי "כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכפורים"? אדם שנגזר עליו משמים חסרון כיס - תתקיים הגזירה אף בחוץ לארץ. אנא מכם, עלו לארצנו הקדושה, ובכך תצדיקו את נחלי הדמעות והדם שנשפכו אלפיים שנה בגלות על מנת שנוכל לעלות ארצה. והנה זכינו לתחילת הגאולה, כפי שהגדיר רבינו המהר"ל מפראג (נצח ישראל א), והיא, שעם ישראל מקובץ במקום אחד, בארץ ישראל ושולט הוא בארצו, עם מטבע וצבא משלו. שמא תאמר, כשם שיש ארץ ישראל יש גם בחינת ארץ ישראל כפי שכתוב בספר ערוגות הבושם (פרשת ויגש) בשם רבי דוד זצ"ל מלעלוב שאמר: "דגם בחוץ לארץ יכול לחול ברכה, היינו אם אדם מקדש עצמו מלמטה ומלמעלה אפילו בד' אמות שלו בקדושה וטהרה אזי תחול הברכה בנכסיו אפילו בחוץ לארץ כי זהו גם כן בחינת ארץ ישראל". אך האם תוכל להשוות ארץ ישראל ממש לבחינת ארץ ישראל? האם תוכל להשוות פרח אמיתי לפרח מפלסטיק? בטח ובטח כששערי ארצנו פתוחים לכל עולה ועולה. ניתן למלא ספרים רבים במעלות ארצנו הקדושה ואין כאן המקום לכך, ולצערי אף אין לי פנאי לכך. אקווה שדבריי המתומצתים יפלו על לבבות פתוחים ואוזניים כרויות לשמוע, ואברך את כל העולים לארצנו הקדושה, במילים אותן אמר הרמב"ם על השב בתשובה (הלכות תשובה פרק ז הלכה ו): "אהוב ונחמד קרוב וידיד". אהובים אתם! נחמדים אתם! קרובים אתם! ידידים אתם! ותהא ברכת ה' עליכם. החותם בברכת הדיוט, דן סתר.

 
 
בלוג "דרכי נועם"
הלכה
תפילה
אמונה ומידות
חינוך
שבת ומועדים
רבנים אורחים
קבצי שמע
שיעורים מוקלטים בוידיאו