הישן מתחדש והחדש מתקדש
  www.dnoam.022.co.il
"דרכי נועם"
יום ד', יט’ באדר תשפ”א
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
אני מברך את כולנו שלא נזדקק לקרוא מגילת איכה יותר. ועד אז, אם נזדקק, עלינו לעשות זאת בכוונה גדולה. חיבור זה, מקווה אני ויסייע לקרוא המגילה בכוונה.
09:26 (05/04/13) דן סתר

במהדורה הראשונה והשנייה, תחת הפסוק (ב יד) "נביאיך חזו לך שוא וטפל" צרפתי תמונה של משה מנדלסון וכתבתי לצדה שר"י - שם רשעים ירקב. אולם, לאחר שראיתי שאין תמימות דעים ביחס לדמותו שלו עצמו בחרתי להחליף את תמונתו בתמונת שמואל הולדהיים שלכל הדעות היה בעל דעות מקולקלות ביותר בענייני תורה בסוף ימיו. ואכן גם שאלתי את הרב שלמה אבינר שליט"א והרב משה צוריאל שליט"א וכתבו לי שלא נכון לכתוב "שם רשעים ירקב" ליד השם משה מנדלסון. לכן, כדי לא להכניס ראשי בין ההרים ומבלי להיכנס בעובי הקורה, ובגלל הספק בפגיעה בכבודו של איש מישראל, פשוט הסרתי תמונתו, וכאמור לעיל. כתב הרב יהונתן אייבשיץ (יערות דבש, א ז): "ולכך כל צערי בצער אחינו בני ישראל, וחלילה לנו למנוע רגע אחד מבלי שיתוף בצערן, ולדמות במחשבותינו כאילו אנו יושבים שם ובא עלינו גוי אכזרי בקרדומות וחרבות שלופות, גזלו וחמסו כל אשר לנו, ופוצעים בנו, ועינינו רואות שהורגים מחמדי עין, עד אשר עוללים שאלו לחם ואין, גם אחר כך מגרשים אותנו, ותלו בני טפלא ובבתינו אין כל, ויאמרו צאו מתוך המדינה, ולא נדע לפנות ימין או שמאל, ודמו זאת במחשבתכם כאילו הדבר עמכם בפועל. ידעתי כי תרדנה עיניכם דמעה מאין הפוגות, וירב תאניה ואניה. ומה הבדל יש אם אנו יושבים פה תהלה לאל, ובמחלתו בטח, ואחינו עצמינו ובשרינו, אשר בבטן עושנו עושיהם, יושבים ברעה גדולה צרה ומצוקה, אוי שכך עלתה לאחינו בימינו, ולכך אל תמנעו מצער ותפלה כראוי, והיא מצות עשה של תפלה לדעת הרמב"ן, שהתפלה לאו דאורייתא, רק בעת צרה מצוה מהתורה להתפלל, אבל התפלה צריכה להיות בתום לבב, וראשון לפשפש במעשים ולהסיר קוץ מכאוב". כתב לי בתגובה הרב אברהם בלס (מכון הירושלמי) מירושלים:בס"ד לר' דן היקר השלום והברכה יישר כוח על הקובץ קובץ זה אותו פתחתי בט' באב עזר לי להרגיש רגשות שכל יהודי צריך לחוש ביום החורבן, כולל הדף המרתק על השיר של פגעים. בנושא השיר של פגעים: ישנו ירושלמי מעניין במסכת עירובין (י, יא) הקובע שניתן לומר שיר של פגעים קודם המכה עיין שם. בנוסף גם הירושלמי במסכת תענית א, א - היכן הקב"ה נמצא הוא ירושלמי חשוב מאוד. חזק ואמץ והמשך לחדש, לחנך ולזכות את הציבור אברהם בלס כתב לי בתגובה הרב יהודה ברנדס: עברתי בין בתרי הספר והנה מקצת רשמיי:השימוש בתמונות הוא תחליף הולם בזמננו לשימוש במליצות לשון חריפות שנהגו בימי הקדמונים, כשכלי הצילום לא היו בידם (ואף הציור לא היה יכול להיות נחלת הכלל קודם לעידן הדפוס החדיש). אין ספק, שחכמינו הקדמונים עשו ככל שביכולתם באמצעים לשוניים וספרותיים כדי להחריד את הלבבות בבואם לתאר את מוראות החורבן או גזירות אחרות, כדוגמת גזירות אשכנז וצרפת. ולא חסו על עדינות נפשו של הקורא והלומד בכתביהם. יש להניח שיהיו מי שיטענו שהתמונות מזעזעות מדי – אבל דומני שברירה בין אדישות ושאננות ושויון הנפש המתפשטות והולכות ככל שהשנים נוקפות והאבלות מתיישנת, לבין הזעזוע הנגרם מן הצפיה בתמונות ובסרטים – יש להעדיף את התעוררות הלב. כל דור צריך להשתמש בכלים שיש בידו כדי להשיג זאת. ידועים סיפורים על בני דורות הקודמים שהיו שופכים דמעות כמים ביום תשעה באב, וכמה רחוקים אנו מכך. לעתים יש בכוחן של תמונות, ראיונות מוקלטים או סרטים, לעורר בכיה גם בנפשותינו הנאטמות. ולכן ראוי כל מפעל שכזה לברכה.הרעיון היסודי של קשירת השואה למגילת איכה וליסורי החורבן נכון מאד. כידוע, אין במגילת איכה אזכור מפורש של חורבן הבית וכבר דנו בכך המפרשים. יתכן שהסיבה לכך היא בדיוק זו – המגילה לא נועדה לשמש כתיעוד היסטורי של חורבן מסוים שהתרחש בזמן מסוים, אלא היא מגילת ייסורין לכל הדורות, וכל דור ודור מצא בה את יסוריו. לפיכך, גם נקבעו לתשעה באב קינות מחודשות בזמנים שונים בהתאם לגזירות של כל דור ודור, ואף בדורנו מנסים לקבע קינות על השואה לתשעה באב. מן הסתם, תהליך התקבעותן של קינות כאלה במחזור כלל-ישראלי אורכת שנים רבות, ועדיין לא הגענו לכך. במיוחד בדור של קיבוץ גלויות ומחלוקות רבות. ועוד חזון למועד.הצעת הקינה המחודשת המיוסדת על מזמור שיר של פגעים דומה לסגנון הפיוטים של פייטני ארץ ישראל הקדומים שבנו מחרוזות של קינה סביב לפרקי איכה או נושאים אחרים כדוגמת משמרות הכהנים, והיא חידוש נאה, שיש בו שילוב של מסורת ישנה עם התעוררות חדשה. מעין זה הוא גם המדרש המחודש על ברכות השחר. יהי רצון שיקוים בנו "ומחה ה' דמעה" ונזכה מהרה לביאת גואל צדקנו ולישועה שלמהיהודה

 
 
הלכה
תפילה
אמונה ומידות
חינוך
שבת ומועדים
רבנים אורחים
קבצי שמע
שיעורים מוקלטים בוידיאו
משניות
הראי"ה קוק זצ"ל