הישן מתחדש והחדש מתקדש
  www.dnoam.022.co.il
"דרכי נועם"
יום ה', ו’ בניסן תשע”ח
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
אני שמח בזאת להגיש בפני גולשי האתר היקרים חיבור חדש עליו עמלתי משך זמן העוסק ומתרכז בנושא הכוונה בתפילה. במהדורה הנוכחית תוקנו טעויות קלות.
23:07 (01/05/14) דן סתר

להלן תוכן העניינים הכללי של הספר: פתיחה פרק א - הגישה לתפילה פרק ב - חשיבות הכוונה פרק ג - עבודת התפילה פרק ד - מהי תפילה בציבור פרק ה - המחלוקת בעניין ביטול התפילה באין כוונת מכוון פרק ו - נוסח הסידור להלן מכתב שקיבלתי מהרב משה צוריאל שליט"א:מכובדי הרב, היה לי העונג והמצוה ללמוד במקצת בספרו החשוב מאד "סידורם של יחידים" ודבר גדול עשית כאן. אלא על מה שאספתי מרבנים גדולים שעדיף להאריך בכוונה בתפלה,אפילו אם מפני זה מפסידים אמירת "קדושה" עם הקהל, הייתי מוסיף שיש לציין: במה עסקינן? כשאדם מכוון רק פירוש המלים כמו שהן. אבל אם מוסיף "דבקות", כלומר שהייה בהתרגשות בלי אמירת תיבות, בזה תמיד יפסיד קדושה בציבור. ואני מזכיר דברי מהר"ל (נתיבות עולם, ח"א עמ' צב-צג) שאין להאריך ולמשוך באמירת התיבות, כל שכן שאין להפסיק בהתבוננות ושהייה בין מלה למלה. וחילא דידיה מהגמרא בברכות נה, א. ואע"פ שרש"י שם פירש אחרת, אני טוען שגם רש"י וגם מהר"ל אינם סותרים זה את זה, אלא יש לקיים את דברי שניבם. בענין מה שהקשית מהירושלמי, שרב חייא מודה שמעולם לא כיוון, והיה סופר ע"י דבר אחר, והבאת דברי ר' צדוק (הנראים בעיני בענין זה כדברי דרוש). אני מפנה אותך לספר שזכיתי מאת ה' לחבר,לקט פירושי אגדה (נמצא באוצר החכמה) ח"א סוף עמ' 314, שם הבאתי פירוש יותר פשטני. ורק לפני יומיים מצאתי פירוש עוד יותר טוב, של מרן הראי"ה (נמצא ב"טוב רואי" על ראש השנה, דף נ' של הספר, גם זה נמצא באוצר החכמה) וזה נלקח מהספר טוב ראיה, שיש ב' כוונות בתפילה. כוונת המלים,ולמעלה מזה כוונה שהוא עומד לפני המלך. וכוונה שניה זו היתה כל כך עצומה, כל כך תופסת כל הלב, שלא יוכלו חכמים המוזכרים להתרכז ולהצטמצם תוך המלים,ואיבדו את המקום שם היו נמצאים (ואני מוסיף במיוחד שהתפללו אז בעל פה, בלי לאחוז סידור תפילות בידם). יהי רצון שעם ישראל יתבסם מאד מהספרים שחיברת, ושאתה עוד עתיד לחבר. המברכך בכל הלב, משה צוריאל *YouTube:R54h3u8RPws?ecver=1*

 
 
דרוש תורם לחיבורים
בלוג "דרכי נועם"
הלכה
תפילה
אמונה ומידות
חינוך
שבת ומועדים
רבנים אורחים
קבצי שמע
שיעורים מוקלטים בוידיאו