הישן מתחדש והחדש מתקדש
  www.dnoam.022.co.il
"דרכי נועם"
יום ג', ג’ בטבת תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
מגמת חיבור זה היא לחשוף בפני הלומד את העובדה כי יש תנאים מחייבים למצוות, שאינם מנהגים בעלמא, אפילו אם לא הגיע לקיימן עד דקדוקי דקדוקיהן (מתוך ההקדמה לחיבור).
07:57 (07/07/14) דן סתר

מתוך ההקדמה לחיבור:....ובהרחבה, כתב החסיד רבי משה חיים לוצאטו זצ"ל בשבח העיסוק בכללי התורה, וזו לשונו: "אין פרטים שאין עליהם כללים, ומה שהפרטים מייגעים הדעת לקבצם, הכללים הם נוחים אליו לקבל אותם. על כן, אחר כללים צריך לרדוף. ולא אחר פרטים". (דעת תבונות סימן פג) והניף ידיו שנית במתק לשונו, ואמר: "ואמנם, צריך שתתבונן, שהנה מספר הפרטים עצום מאוד מהכיל אותם שֵֹכֶל האדם, ואי אפשר לו לדעת כולם. אולם מה שראוי לו שישתדל עליו, הוא ידיעת כללים. כי כל כלל בטבעו כולל פרטים הרבה, וכשישיג כלל אחד - נמצא משיג מאליו מספר רב מן הפרטים. ואף על פי שלא הבחין בם עדיין, ולא הכיר היותם פרטי הכלל ההוא, כי הנה כשיבוא כל אחד מהם לידו, לא יניח מלהכיר אותו, כיון שכבר ידוע אצלו העניין הכללי, אשר אי-אפשר להם היות בלתו. וכן אמרו חכמינו זיכרונם לברכה (ספרי האזינו לב ב): לעולם הוי כונס דברי תורה כללים ומוציאם פרטים". (הקדמה לספר דרך ד') ...הנה, זכינו, בנגלות עלינו הספר הקדוש 'חרדים' לרבינו אלעזר אזכרי, זכר צדיק לברכה, להקדמתו הקדושה, בה מבאר בצורה ישרה ומסודרת את הכללים הכוללים והמשותפים והבראשיתיים לכל מצווה ומצווה, למען לא תהא כוהנת כפונדקית - בעוד בעסקינו החומריים הננו מקפידים על כל פרט ופרט כהלכתו - כן יאה הוא הדבר בעסקינו הרוחניים, ויותר ...על כן, מפאת חביבות דברי המחבר זצ"ל, אזרתי מתנים לערוך 'אוזניים' להקדמתו, כשם שאת הכוס יקל עלינו להרים עם אוזנה, כך יקל עלינו להפנים ולהבין את דבריו בתוספת ביאור. מקווה אני שחיבורי הדל יענה על הצורך הזה ושעל ידי כך ירבה כבוד שמים ותהיה נחת רוח למחבר זצ"ל כדבריהם זיכרונם לברכה (ירושלמי שקלים פרק ב דף מז טור א) "שמעון בן נזירא בשם רבי יצחק אמר כל תלמיד חכם שאומרין דבר הלכה מפיו בעולם הזה שפתיו רוחשות עמו בקבר".

 
 
בלוג "דרכי נועם"
הלכה
תפילה
אמונה ומידות
חינוך
שבת ומועדים
רבנים אורחים
קבצי שמע
שיעורים מוקלטים בוידיאו
משניות