הישן מתחדש והחדש מתקדש
  www.dnoam.022.co.il
"דרכי נועם"
יום ג', ג’ בטבת תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
ב"ה שזיכנו להוציא ספר חדש מתורת מורנו הראי"ה קוק זצוק"ל העוסק בדמות הצדיק. ניתן להשיג בחנויות הספרים. מצ"ב סקירה של הספר; ההקדמה מתוך הספר; תוכן עניינים ודף לדוגמא
תגובות: -1  צפיות: -1
חבל לתקצר... השיחה עצמה קצרה. פשוט להוריד ולקרוא.
תגובות: -1  צפיות: -1
ניסיון הסברת ערך הצניעות, בנפש ובגוף, עבור גברים ונשים גם יחד.
תגובות: -1  צפיות: -1
הצעה שלי לסדר לימוד לכבוד פסח שני
תגובות: -1  צפיות: -1
הצעת לימוד שלי המיועדת עבור יום ההילולא של מו"ר הרמח"ל זי"ע
תגובות: -1  צפיות: -1
דברי חיזוק ליהודי חוץ לארץ בעניין החובה הקדושה להתאזר בגבורת אומץ ולהצטרף למתגוררים בארץ הקודש.
תגובות: -1  צפיות: -1
ביאור פסקה קנ"ז מתוך קובץ ח' של מרן הראי"ה קוק צ"ל (מתוך שמונה קבצים). פסקה עמוקה מאוד. עמוק עמוק מי ימצאנו...
תגובות: -1  צפיות: -1
האם יש קשר בין הלכות תפילה לצורת הסעודה שלנו? כל זאת במאמר הבא.
תגובות: -1  צפיות: -1
זהו חיבור קצרצר, בן 5 עמודים, עם דברי תורה שמתאים להדפיס ולהגיד בברית המילה. דברי התורה מתבססים על פסוקים ותפילות ידועים שיש להם מנגינות ידועות. וכך, ניתן לומר את דבר התורה ולאחריו לשיר ביתר דבקות את הפסוק או התפילה עליו נסמך דבר התורה.
תגובות: -1  צפיות: -1
דרכים לניהול המערכת הרגשית-שכלית-אמונית שלנו מול הקב"ה - כל הפרטים בגוף החיבור. ובנוסף - סיפור המבוסס על דברים שסיפר המקובל האלוהי הרב יהודה פתיה זצ"ל.
תגובות: -1  צפיות: -1
הפלא של הבורא יתברך בבריאה ניכר לא רק בפרטים הגדולים, אלא אף - ויותר - בפרטים הקטנים, בבחינת "מה קטנו מעשיך השם". בחיבור זה תיארנו מעט מזעיר את פלאי בריאת בני האדם בבטן אימם, בתקווה שלא נקבל את החיים בכלל, ואת פלא הלידה בפרט, כדבר מובן מאליו.
תגובות: -1  צפיות: -1
מה ענינה של תורה? מוסר? דרך ארץ? הלכה? אמונה? מה מייחד את התורה בהשוואה לאמונות ודעות אחרות המצויות בעולם? במאמר זה ננסה לפתוח צוהר קטן ולהאיר ולברר שאלות אלו. בע"ה.
תגובות: -1  צפיות: -1
ביומן זה יוכל כל המעוניין והמסוקרן לקרוא אלו בדיקות וחוויות מצפות לאדם המבקש לתרום כליה. לצערי, לא זכיתי לממש את רצוני לתרום כליה, בגלל בעיה רפואית, אך עם זאת, בעיה זו התגלתה רק לסוף המבדקים ולכן התיאור הינו רלוונטי עבור כל החפץ לדעת מה אמור לעבור עליו פחות או יותר, בדרך המפותלת הזו להצלת חיים.
תגובות: -1  צפיות: -1
במהלך השנים הצטברו אצלי מספר תשובות שקיבלתי בעיקר מהרב שלמה אבינר שליט"א ומהרב משה צוריאל שליט"א ועוד רבנים חשובים שליט"א. מתוך המגמה שלי להפיץ דברי תורה, הריני מצרף בזאת את קובץ השאלות והתשובות. ואם יהיה לתועלת לעוד אנשים מבלעדי - בזה יהיה שכרי.
תגובות: -1  צפיות: -1
האם ידעת שמייסד החסידות היה לא אחר מאשר דוד המלך עליו השלום!במה היה חסיד? על כל זאת תקרא בחיבור התמציתי "חסיד אני" וכך, גם אתה תוכל להיות חסיד.מצורפות הסכמות הרב שלמה אבינר שליט"א והרב משה צוריאל שליט"א.
תגובות: -1  צפיות: -1
לפני כעשר שנים החלתי במלאכה להקליד החיבור מחדש שהיה מודפס באותיות ישנות ולא ברורות. החזון היה להוסיף גם מראי מקומות מלאים והסברים הכרחיים אך מה שהלב חושק הזמן עושק ונאלצתי להסתפק בהקלדה מחדש, מציאת חלק ממראי המקומות, ותיקון במקומות ההכרחיים. שאר הדברים - כל חכם ומבין מדעתו שייקשר לספר - כבר יבין מעצמו או לפחות ידע לפתוח ספר ולבדוק.
תגובות: -1  צפיות: -1
מתוך ההקדמה:בחיבור זה נבקש בע"ה להציג באור מיוחד לקט מעשים המיוחסים לגדולי האומה הטעונים בירור ולימוד זכות. ננסה להראות עד כמה יש להיזהר בפירוש חטאיהם בעיניים מגומדות, שהרי כל הפוסל - במומו פוסל (קידושין ע א).
תגובות: -1  צפיות: -1
הספר "תומר דבורה" למקובל רבי משה קורדיברו הינו ספר מוסר המבוסס על עולם הספירות הקבלי. בחיבור זה שלפניכם ביארנו את פרק א מתוך הספר - ביאור המילים וביאור העניינים.
תגובות: -1  צפיות: -1
אני מברך את כולנו שלא נזדקק לקרוא מגילת איכה יותר. ועד אז, אם נזדקק, עלינו לעשות זאת בכוונה גדולה. חיבור זה, מקווה אני ויסייע לקרוא המגילה בכוונה.
תגובות: -1  צפיות: -1
מהדורה חדשה. הוקלד מחדש. תוקנו טעויות. הוספו ביאורים.
תגובות: -1  צפיות: -1
כמה דברי תורה קצרים שזכיתי בס"ד לחדש על מספר מאמרים מפרקי אבות.
תגובות: -1  צפיות: -1
דרשה אמונית מוסרית לבית אבלים
תגובות: -1  צפיות: -1
תגובות: -1  צפיות: -1
כשמו כן הוא. חיברתיו בתחילת דרכי בעסק התורה, באשר היה לאחד מראשוני ספרי הקודש שרכשתי.
תגובות: -1  צפיות: -1
מאמר המבוסס על תורתו של רבי חיים מוולוז'ין
תגובות: -1  צפיות: -1
בחוברת קטנה זו איגדתי 34 רעיונות בעבודת ה', כשמם כן הם - "הגיון ליבי".
תגובות: -1  צפיות: -1
מרן הראי"ה קוק החל במלאכה לבאר את אגדות חז"ל שבמסכת ברכות ומסכת שבת בחיבוריו הנהדרים "עין איה". אחזתי בשיפולי גלימתו הנאדרה וביארתי כפי יכולתי את האגדות שבמסכת עירובין, והרי לפניכם התוצאה.
תגובות: -1  צפיות: -1
מי היה באמת עשו הרשע? האם היה רשע גמור? האם אין לו תקנה? איזה תפקיד ייעד לו הקדוש ברוך הוא? ומדוע היה אמור להתחתן עם דינה? כל זאת ועוד נידון בחיבור דלהלן על עשו הרשע, והכל בסגנון סיפורי ומעניין. (מצורפים שני קבצים: האחד- החיבור. והשני- מקורות החיבור [חלקי])
תגובות: -1  צפיות: -1
ביאור אמוני בהיר ועמוק על אגרתו המפורסמת של הרמב"ן
תגובות: -1  צפיות: -1
בלוג "דרכי נועם"
הלכה
תפילה
אמונה ומידות
חינוך
שבת ומועדים
רבנים אורחים
קבצי שמע
שיעורים מוקלטים בוידיאו
משניות