"דרכי נועם"

הישן מתחדש והחדש מתקדש

בלוג "דרכי נועם"

קובץ מאמרים קצרים - קישור לבלוג שלי

מצ"ב קישור לאתר אינטרנט בו מרוכזים דברי הגות קצרים שחיברתי שלא התגבשו לכלל מאמרים או ספרים. מוזמנים ללחוץ על הקישור.

הלכה

חיבור דבר סתר - המהדורה החמישית והחדשה!

חיבור החולש על ההיבטים ההלכתיים, הרוחניים, הנפשיים והגופניים של יחסי האישות.

ברכים כושלות אמצו

בירור הטעות המושרשת בקרב הציבור, שמקלים לסבור ששוק באישה אינו ערווה ואינו דרוש כיסוי.

אהבת ישראל - החובה לקרב לבבות

חיבור העוסק בחובה המוטלת על כל יהודי ויהודיה לקיום מצוות "הוכח תוכיח את עמיתך" - הן כלפי יהודים שומרי תורה ומצוות והן כלפי יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות.

הספר על שמו נקרא האתר: "דרכי נועם"

להלן קישור לאתר "אוצר החכמה" בו ניתן לצפות (למי שיש/רוכש מנוי) בספר שזכינו להוציא לפני מספר שנים אשר נקרא "דרכי נועם".מי שאין לו מנוי יכול לצפות ולהתרשם מ- 40 הדפים הראשונים של הספר.

גם אני מניח תפילין בתפילת המנחה!

האם עצרנו פעם לחשוב האם יש הצדקה לכך שרוב האנשים לא מניחים תפילין בתפילת המנחה? קובץ המקורות המצ"ב בא לנפץ דפוס מחשבה זה

שו"ת משנת הסופר

חומר למבחן סופרי סת"ם על ספר "משנת הסופר" לרב שלמה גנצפריד זצ"ל בעל קיצור שולחן ערוך. מבוסס על החומר הנדרש עבור בחינה במכון "משמרת סת"ם".

הקדמת "ספר חרדים" המבוארת

מגמת חיבור זה היא לחשוף בפני הלומד את העובדה כי יש תנאים מחייבים למצוות, שאינם מנהגים בעלמא, אפילו אם לא הגיע לקיימן עד דקדוקי דקדוקיהן (מתוך ההקדמה לחיבור).

לקט מקורות בסוגיה בדבר "חלות איסור 'לפני עיוור' במידות הנפש"

אם אני משבח את חברי, האם עליי לקחת בחשבון את הסיכוי שאולי הדבר יביאנו להתגאות? האם אני עובר בכך ח"ו על איסור "לפני עיוור לא תתן מכשול"? על כך - בקובץ המקורות המצ"ב.

אוצר השמטות דרכי נועם

במהלך השנים בהן אספתי חומר עבור החיבור "דרכי נועם" הצטברו בידיי הרבה מקורות אשר לבסוף החלטתי שלא לשבצם בחיבור, אם כי חשובים הם כמובן גם בפני עצמם - ובגלל כן, בחרתי לשתף את הלומדים גם באותם חומרים מיוחדים אלו אשר וודאי יכולים להעשיר את עולמם הרוחני, הן בתחום ההלכה והן בתחום ההנהגה והמוסר.

קיצור שמירת שבת כהלכתה חלק א כולל תיקונים מחלק ג

דרך קצרה לסיים את הספר

מצוות תפילין כמאמרה
החיבור עצמו

בחיבור זה מובאים שני מאמרים. האחד של הרב שריה דבליצקי והשני של הרב ישראל אריאל בנוגע לחיוב להניח תפילין כל היום עד כמה שניתן.כדאי לקרוא המאמרים בעיון ולא להקל ראש במצווה החשובה הזו, שהיא מהתורה.

על האתר "דרכי נועם"

באתר "דרכי נועם" אציג חומר תורני מקורי שזכיתי לחבר. בנוסף לכך אציג חומר מיוחד של רבנים חשובים שיש לי חיבה כלפיו.

קובץ מקורות בגדר מצוות תלמוד תורה

האם חובה ללמוד תורה בכל רגע פנוי או שדי לקבוע עיתים לתורה? האם יש חילוק בין סוגי אנשים?

פסיקת הלכה על פי ניסים

האם אנו יכולים לפרש דברים שקורים לנו בחיים כאותות וסימנים משמיים?

תפילה

נוסח וידוי המקוצר ליום הכיפורים

אנו מקבלים כמובן מאליו את הנוסח הארוך של הוידוי ביום הכיפורים. עיון במחזורים עתיקים מראה שנוסח זה לא היה נחלת כל הדורות. כל אדם צריך לעשות חשבון נפש איזה סגנון של וידוי עונה על צרכיו וכישרונותיו הרוחניים העדכניים, המתחדשים בכל שנה ושנה.

אות חיים - תפילות הרמח"ל מבוארות

בקובץ זה קיבצתי שמונה תפילות מתקט"ו תפילות לרמח"ל העוסקות בברית המילה, וביארתי אותן. ניתן לקוראן בכל עת אך בפרט בין יום הלידה ליום המילה.

ספר "סידורם של יחידים"

אני שמח בזאת להגיש בפני גולשי האתר היקרים חיבור חדש עליו עמלתי משך זמן העוסק ומתרכז בנושא הכוונה בתפילה. במהדורה הנוכחית תוקנו טעויות קלות.

ביאור תפילת "אמת ויציב"

ביאור אמוני קצר לתפילה שאנו אומרים כל בוקר בסיום קריאת שמע ובו אנו מונים את שבחי התורה:"אמת ויציב ונכון" וכו'. ציטוטי המקורות לרוב מדויקים ולעיתים מתוך הזכרון.

תיקון חצות המורחב עם כוונות מספרים קדושים

נוסח חנוכת הבית למנהג אשכנז

תיקון חצות עם ביאור פשט המילים

מידת חסידות אשר לה יסודות חזקים עוד מימי הגמרא הינה לומר את קינת תיקון חצות על חורבן בית המקדש בחצות הליל (על פי שעות זמניות).

תפילה להולדת בת

זוהי תפילה שנשאנו לה' בהריון השני לאחר שנולד בננו הבכור, שיזכה אותנו בבת, ואכן זכינו.

תפילת לשם ייחוד למעצב/ת גרפי/ת

פעם שאלה אותי מעצבת גרפית האם יש תפילה שהיא יכולה להתפלל לפני עבודה.אזי חיברתי בעצמי לשם כך תפילה, והרי היא:

תפילת "ארץ חמדה" לכל אדם ואדם. להורדה חינם

האם אדם המנקה את הרחוב יכול לומר על כך תפילת "לשם ייחוד"? האם אימא הנוטעת עציצים בגינתה יכולה להתפלל על כך? כל זאת ועוד בתפילה שלפניכם.

חוברת טעם העבודה להורדה

מעוניין לדעת מה כתב מרן הראי"ה קוק זצ"ל על תפילת שמונה עשרה? בחוברת המצורפת ישנו קובץ עשיר של מקורות מכתבי הרב זצ"ל על כל ברכה וברכה שבתפילת שמונה עשרה. לימוד פורה! (מצורפת הסכמת הרב שלמה אבינר שליט"א)

פרשת מעשה הקטורת המבוארת

הרבה מהמתפללים אומרים כל יום בסדר הקורבנות את "פיטום הקטורת", האם אנו מבינים מה אנו אומרים?

פנינים יקרים על תפילת שמונה עשרה

מתוך הספר "יערות דבש" של רבי יהונתן אייבשיץ

תפילה לפני נתינת צדקה

חוברה על ידי הרב אהרון ראטה זצ"ל בעל ה"שומר אמונים"

תפילת "יהי רצון" לחזן

תפילה לחזן לפני התחזנות - גילוי דעת

האם יש למדברים בקדיש בתפילה על מה לסמוך?

האם מותר לדבר בקדיש? נראה חילוקים בין לכתחילה ובין דיעבד, ובין חלקים בקדיש.

אמונה ומידות

רבי רבי- שיחה חדשה של הרב קרליבך זצ"ל

חבל לתקצר... השיחה עצמה קצרה. פשוט להוריד ולקרוא.

מאמר חן וכבוד

ניסיון הסברת ערך הצניעות, בנפש ובגוף, עבור גברים ונשים גם יחד.

תיקון פסח שני

הצעה שלי לסדר לימוד לכבוד פסח שני

תיקון להילולת הרמח"ל

הצעת לימוד שלי המיועדת עבור יום ההילולא של מו"ר הרמח"ל זי"ע

קריאה ליהודים הדרים בחוץ לארץ

דברי חיזוק ליהודי חוץ לארץ בעניין החובה הקדושה להתאזר בגבורת אומץ ולהצטרף למתגוררים בארץ הקודש.

קונטרס בן קנז- הראי"ה קוק

ביאור פסקה קנ"ז מתוך קובץ ח' של מרן הראי"ה קוק צ"ל (מתוך שמונה קבצים). פסקה עמוקה מאוד. עמוק עמוק מי ימצאנו...

מאמר סוד הסעודה לאור התפילה

האם יש קשר בין הלכות תפילה לצורת הסעודה שלנו? כל זאת במאמר הבא.

ברית החיים

זהו חיבור קצרצר, בן 5 עמודים, עם דברי תורה שמתאים להדפיס ולהגיד בברית המילה. דברי התורה מתבססים על פסוקים ותפילות ידועים שיש להם מנגינות ידועות. וכך, ניתן לומר את דבר התורה ולאחריו לשיר ביתר דבקות את הפסוק או התפילה עליו נסמך דבר התורה.

חיבור חדש וייחודי - סוד השם ומעשה מנשה

דרכים לניהול המערכת הרגשית-שכלית-אמונית שלנו מול הקב"ה - כל הפרטים בגוף החיבור. ובנוסף - סיפור המבוסס על דברים שסיפר המקובל האלוהי הרב יהודה פתיה זצ"ל.

יומנו של עובר

הפלא של הבורא יתברך בבריאה ניכר לא רק בפרטים הגדולים, אלא אף - ויותר - בפרטים הקטנים, בבחינת "מה קטנו מעשיך השם". בחיבור זה תיארנו מעט מזעיר את פלאי בריאת בני האדם בבטן אימם, בתקווה שלא נקבל את החיים בכלל, ואת פלא הלידה בפרט, כדבר מובן מאליו.

ערכה של תורה

מה ענינה של תורה? מוסר? דרך ארץ? הלכה? אמונה? מה מייחד את התורה בהשוואה לאמונות ודעות אחרות המצויות בעולם? במאמר זה ננסה לפתוח צוהר קטן ולהאיר ולברר שאלות אלו. בע"ה.

יומנו של [מי שרצה להיות] תורם

ביומן זה יוכל כל המעוניין והמסוקרן לקרוא אלו בדיקות וחוויות מצפות לאדם המבקש לתרום כליה. לצערי, לא זכיתי לממש את רצוני לתרום כליה, בגלל בעיה רפואית, אך עם זאת, בעיה זו התגלתה רק לסוף המבדקים ולכן התיאור הינו רלוונטי עבור כל החפץ לדעת מה אמור לעבור עליו פחות או יותר, בדרך המפותלת הזו להצלת חיים.

שו"ת "לב אריה" - תשובות הלכתיות ואמוניות שהשיבו לי רבנים, וקצת דברי תורה שלי

במהלך השנים הצטברו אצלי מספר תשובות שקיבלתי בעיקר מהרב שלמה אבינר שליט"א ומהרב משה צוריאל שליט"א ועוד רבנים חשובים שליט"א. מתוך המגמה שלי להפיץ דברי תורה, הריני מצרף בזאת את קובץ השאלות והתשובות. ואם יהיה לתועלת לעוד אנשים מבלעדי - בזה יהיה שכרי.

"חסיד אני" - ספר חסידות חדש-ישן

האם ידעת שמייסד החסידות היה לא אחר מאשר דוד המלך עליו השלום!במה היה חסיד? על כל זאת תקרא בחיבור התמציתי "חסיד אני" וכך, גם אתה תוכל להיות חסיד.מצורפות הסכמות הרב שלמה אבינר שליט"א והרב משה צוריאל שליט"א.

"זכות אבות" פירוש המקובל ר' אברהם גלאנטי לפרקי אבות

לפני כעשר שנים החלתי במלאכה להקליד החיבור מחדש שהיה מודפס באותיות ישנות ולא ברורות. החזון היה להוסיף גם מראי מקומות מלאים והסברים הכרחיים אך מה שהלב חושק הזמן עושק ונאלצתי להסתפק בהקלדה מחדש, מציאת חלק ממראי המקומות, ותיקון במקומות ההכרחיים. שאר הדברים - כל חכם ומבין מדעתו שייקשר לספר - כבר יבין מעצמו או לפחות ידע לפתוח ספר ולבדוק.

כחוט השערה - הסתכלות חדשה ב"חטאים" כביכול של גדולי האומה

מתוך ההקדמה:בחיבור זה נבקש בע"ה להציג באור מיוחד לקט מעשים המיוחסים לגדולי האומה הטעונים בירור ולימוד זכות. ננסה להראות עד כמה יש להיזהר בפירוש חטאיהם בעיניים מגומדות, שהרי כל הפוסל - במומו פוסל (קידושין ע א).

"תומר דבורה" המבואר - פרק א

הספר "תומר דבורה" למקובל רבי משה קורדיברו הינו ספר מוסר המבוסס על עולם הספירות הקבלי. בחיבור זה שלפניכם ביארנו את פרק א מתוך הספר - ביאור המילים וביאור העניינים.

מגילת הייסורין - מגילת איכה בתמונות מאימות השואה

אני מברך את כולנו שלא נזדקק לקרוא מגילת איכה יותר. ועד אז, אם נזדקק, עלינו לעשות זאת בכוונה גדולה. חיבור זה, מקווה אני ויסייע לקרוא המגילה בכוונה.

חזות קשה - ספר אמונה מבעל ה"עקידת יצחק" על התורה - רבי יצחק ערמאה

מהדורה חדשה. הוקלד מחדש. תוקנו טעויות. הוספו ביאורים.

פניני פרקי אבות

כמה דברי תורה קצרים שזכיתי בס"ד לחדש על מספר מאמרים מפרקי אבות.

דרשה לבית אבלים

דרשה אמונית מוסרית לבית אבלים

שירי קודש שחיברתי בנערותי

קיצור אורחות צדיקים

כשמו כן הוא. חיברתיו בתחילת דרכי בעסק התורה, באשר היה לאחד מראשוני ספרי הקודש שרכשתי.

הגישה הבסיסית לתפילה על החסר שבעולם

מאמר המבוסס על תורתו של רבי חיים מוולוז'ין

הגיון ליבי

בחוברת קטנה זו איגדתי 34 רעיונות בעבודת ה', כשמם כן הם - "הגיון ליבי".

חיבור "אגרת פתוחה" - ביאור לאגדות חז"ל

מרן הראי"ה קוק החל במלאכה לבאר את אגדות חז"ל שבמסכת ברכות ומסכת שבת בחיבוריו הנהדרים "עין איה". אחזתי בשיפולי גלימתו הנאדרה וביארתי כפי יכולתי את האגדות שבמסכת עירובין, והרי לפניכם התוצאה.

חיבור "עשו הרשע" להורדה

מי היה באמת עשו הרשע? האם היה רשע גמור? האם אין לו תקנה? איזה תפקיד ייעד לו הקדוש ברוך הוא? ומדוע היה אמור להתחתן עם דינה? כל זאת ועוד נידון בחיבור דלהלן על עשו הרשע, והכל בסגנון סיפורי ומעניין. (מצורפים שני קבצים: האחד- החיבור. והשני- מקורות החיבור [חלקי])

אגרת הרמב"ן המבוארת

ביאור אמוני בהיר ועמוק על אגרתו המפורסמת של הרמב"ן

חינוך

ספרון ילדים - פעם הלכתי לאיבוד

ספרון ילדים קצר שחיברתי, על אבדות וסליחות.

יצא לאור וזמין לרכישה - חוברות בעניין אלימות פיזית ואלימות מילולית

מאמרים אלו מיועדים לבני נוער ומבוגרים. בלשון ברורה ופשוטה. המאמרים נועד לטעת באדם את ההבנה בהשלכות של האלימות הפיזית והמילולית ואת האמונה שהוא יכול להפסיק מלנהוג באלימות, ודרכים לחזור בתשובה אם נהג באלימות.

"אדמה לעליון" - חיי הנישואין וחינוך ילדינו על פי "תומר דבורה"

הקב"ה מורה לנו ללכת במידותיו. אמנם, כיצד מתרגמים את י"ג מידות הרחמים של הקב"ה בעבודת החינוך מול ילדינו ו/או תלמידנו? וכיצד עושים זאת בחיי הנישואין? על כך מנסה לענות החיבור "אדמה לעליון".

דוגמא אישית - על פי הרב יחיאל יעקובזון

שאלת גורליות ה"דוגמא האישית" מעסיקה רבים וטובים. עד כמה יש לחשוש להשפעת הדוגמא האישית שלי על התנהגות ילדיי? ביאור מעמיק בשאלה זו במאמר שלפניכם.

אסופת מאמרים מקצועית, מקורית ומיוחדת בענייני משמעת - בלעדית לגולשי האתר

כהורים לילדים, סבים לנכדים, מורים לתלמידים -נושא המשמעת (או הענישה) מעסיק אותנו ללא הפוגות.בחוברת זו מוצגות בזו אחר זו משנות סדורות בעניין זה מאת אנשי מקצוע בתחום, אשר זכיתי לאגד ולקבץ למקום אחד.

בין אחידות לאחדות - מאמר מאת הרב המחנך יוסף בן בסן

"ותודה להוריי שהביאוני עד הלום!"

מצד אחד אי אפשר לחנך רק מתוך השכל ומצד שני חינוך שנובע רק מהלב גם כן יכול לגרום תקלות. במאמר זה מספר ילד את חוויותיו מהילדות. מי שיקרא בעיון יוכל לצאת עם תובנות חשובות בענייני חינוך ילדיו

"עשה" ו"אל תעשה" בפחדי ילדים

ילדך מפחד ואתה מתלבט כיצד להגיב? ברצונך למנוע ממנו לפחד? בכתבה יינתנו ראשי פרקים כיצד לתמוך בילד בכל הנוגע לפחדים

קובץ מאמרים ומקורות בענייני חינוך הילדים להורדה בחינם

קובץ מאמרים מרתקים בענייני חינוך מומלץ לכל הורה

שבת ומועדים

תפילת הרמח"ל מבוארת - לכבוד ראש השנה

מתוך ספר תקט"ו תפילות לרמח"ל. תודה לרב דוד שלם על הניקוד

"ואלו עוברין בפסח" - תהליכי הגאולה הרמוזים במשנה

להלן משנה אחת ממסכת פסחים אותה פירשתי (בהיותי בחור) על דרש הדרוש, שם ניסיתי לקפל חלק ממהלכי הגאולה, הקלקול והתיקון שעברו על עם ישראל. כיום עשיתי לה הגהות ותיקונים והרי היא מוגשת בפניכם.

דבר תורה ליום הכיפורים

האם הברכות שאנו מברכים זה את זה בימים הנוראים שנזכה לבריאות, אריכות ימים ושנים ופרנסה טובה הן אכן ברכות או שמא קללות? על כך בדבר תורה המצורף בזאת.

דרשה לשביעי של פסח

דרשה אמונית ויסודית הקושרת בין סגולת ישראל ובין שביעי של פסח

ילקוט רמזי יום העצמאות

כשמו כן הוא. כמו כן מצ"ב שיעור לשמיעה מאת הרב אורי שרקי (מתוך אתר מכון מאיר), העוסק ברמזי יום העצמאות.

דרשת רב פורים

הבסיס של הדרשה הוא כתבה משעשעת של ידידיה מאיר שפרסם בטור הקבוע שלו במוסף "אתנחתא" - על גבה הוספתי משלי תכנים תורניים.

ברכות השחר המבוארות - בסימן חג השבועות

על היהודי לחיות "עם הזמן" ולבטא את הדבר אף בתפילתו. כחלק מהדרכה זו, באתי לנסות ולבאר במקצת את ברכות השחר שאומרים אנו יום יום, על מנת שיהיה להם טעם לשבח, בחג השבועות.

רבנים אורחים

דרשת קרוב משפחתו של הרב יעקב ענתיבי

ראוי ללמוד דברים אלו בז' תשרי, לע"נ נשמתו הטהורה.

האם יש על מה לשמוח בפורים? - הרב אורי שרקי

מאמר יסודי שתמללתי וערכתי בהתבסס על שיעורו לפורים

הרב משה צוריאל - הכל כלול!

אסופת מאמרים מרתקת בשלל נושאים

"תעשה ברכה לעילוי נשמת!...."

האם "סעודות אמנים" מועילה לעילוי נשמת המת מגיהינום?האם הנפטר יכול לסמוך על מעשיו הטובים וצדקתו שיצילוהו מדין שמים? האם יש לטרוח כה רבות בהוצאות כספים עבור "עילוי נשמת" המת? תשובות לכל אלו יבין הלומד מהקטע המצורף בזאת, מתורתו של המקובל האלוהי רבי יהודה פתיה, זכר צדיק וקדוש לברכה. לחיים!4 עמודים הראשונים בקובץ אלו הם דברי תורתו בעניין.העמוד החמישי, השישי והשביעי בקובץ הם התפילה לעילוי נשמת הנפטר.

פניני אוצרות המוסר - לרב משה צוריאל שליט"א

להלן פנינים יקרים שליקטתי מתוך ספר עב הכרס "פניני אוצרות המוסר" (ב' כרכים). זכיתי שהרב משה צוריאל קרבני לתורתו ולחיבה יתירה נודעתי.

פניני בוני האומה

זהו חיבור שהתחלתי לחברו אך לא סיימתיו.החיבור היה מיועד לכנס 365 דברי תורה של רבנים רבנים שונים שנפטרו, על סדר יום פטירתם בשנה.להלן מה שהספקתי לאסוף, ובפנים החיבור ההסבר מדוע לא סיימתיו.

עבודת ה' בדרך התשוקה - על פי המקובל בעל "לשם שבו ואחלמה"

קראו את דבריו היסודיים והעמוקים של מחבר הספר. מדיבור המתחיל אמנם (טור שמאל) עד ענף ב שבעמוד השני (לא כולל). הפנייה למקור זה שמעתי מהרב יעקב עדס שליט"א.

פניני הרב יחזקאל אברמסקי

הרב יחזקאל אברמסקי, בעל ה"חזון יחזקאל" היה אחד מגדולי הדור האחרון, הובאו כאן קצות דרכיו בקודש. מצ"ב קובץ הפנינים להורדה נוחה.

צוואת הרב אריה לוין זכר צדיק לברכה

דמותו של הרב אריה לוין זצ"ל ידועה לכל. עדות למידותיו הנעלות ניתן לראות בצוואתו היקרה. מצ"ב קובץ P.D.F להורדה בנוסף.

רמח"ל זי"ע - סוד הייסורין

מדברי החזון איש על קיצוניות

אודות הראי"ה קוק - מאת הרב חיים וידאל

שיעור שסיכמתי בעת לימודיי בכולל מר"ץ - מבשרת ציון

פנינים יקרים מכתבי המקובל הרב עקיבא שלזינגר זצ"ל

להלן מקצת קורות חייו מתוך אתר "ויקישיבה" של אתר ישיבת בית אל.

פנינים מתורתו של בעל "הסולם" על ספר הזוהר

ליקוטים יקרים מספרי האדמו"ר ר' אהרון ראטה זצ"ל

פירוש על תפילת "יעלה ויבוא" להגר"א מוילנא

תיאור מרגש של פטירת מרן הראי"ה קוק

תיאור זה לא תמצאו בספרים הביוגרפיים על מרן הראי"ה קוק. מהתיאור ניבעת הערכה הגדולה שחשו כלפי הראי"ה קוק.

יחסו של הרב מרדכי אליהו זצ"ל למדינת ישראל

מאמר מקיף בן 42 עמודים; מאת ידידי הרב שי הירש - ראש בית המדרש "תורת שלמה"

יום העצמאות - על מה ולמה - הרב יוסף קלנר

מאמר מעמיק הגדוש במקורות אודות היחס הראוי לתמורות ימינו האחרונות בשים דגש על הקמת המדינה.

שיעורים מוקלטים בוידיאו

שיעור על גדר מצוות תפילין. על פי הרב שריה דבילצקי שליט"א

בשיעור אני מקריא ומסביר את מאמרו של הרב שריה דבילצקי שליט"א בעניין גדר מצוות תפילין

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA